Γνωμοδότηση ΝΣΚ 459-2011

 

Επενδυτικό σχέδιο αναπτυξιακού Ν.3299/2004, που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό ΟΤΑ β’ βαθμού από ιδιώτη, με βάση σύμβαση εκτέλεσης έργου.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 459-2011

 

Speak Your Mind