Γνωμοδότηση ΝΣΚ 46-2001

 

nskΑνταλλάξιμα. Απόδοση ακινήτων στους κατοίκους του Νυμφαίου Φλώρινας. Προϋποθέσεις. το άρθρο 2 Ν 930/1943 πρέπει να υφίστανται κατά τον χρόνο ισχύος της πιο πάνω διάταξης. Νομιμοποιούνται να ζητήσουν την διαγραφή των ανωτέρω ακινήτων από το Κτηματολόγιο της ΥΔΑΜΚ, οι ειδικοί διάδοχοι, οι κληρονόμοι κατοίκου του Νυμφαίου Φλώρινας και οι αγοραστές, που προσυμφώνησαν την αγορά τέτοιου ακινήτου. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 46-2001

Speak Your Mind