Γνωμοδότηση ΝΣΚ 466-2004

 

nsk«Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων» ΠΔ της 15.6.1994 (ΦΕΚ 632 Δ’). Απομάκρυνση βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων. Η διάταξη του άρθρου 3 παρ.7 του από 15.6.94 Π.Δ/τος «Καθορισμός ζώνης προστασίας του ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων», κατ’ εφαρμογή της οποίας η λειτουργία των αναφερομένων σ’ αυτήν εγκαταστάσεων έπρεπε να έχει ήδη διακοπεί από 27.6.2004, κατισχύει της (γενικής) διάταξης του άρθρου 7 του Ν 2965/01 και ουδόλως επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του από 22.5.01 Π.Δ/τος περί των σεισμόπληκτων βιομηχανικών κλπ εγκαταστάσεων. Δεν απαιτείται εν προκειμένω προηγούμενη χωροθέτηση περιοχών για τη μετεγκατάσταση των υπό απομάκρυνση επιχειρήσεων ούτε γεννάται εκ του λόγου τούτου και μόνο δικαίωμα αποζημίωσης των τυχόν θιγόμενων ιδιοκτητών. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 466-2004

Speak Your Mind