Γνωμοδότηση ΝΣΚ 468-2007

 

Αιγιαλός. Παραχώρηση απλής χρήσης σε Ο.Τ.Α. και αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις. Προϋποθέσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 468-2007

Speak Your Mind