Γνωμοδότηση ΝΣΚ 469-2003

 

Αποχαρακτηρισμός κοίτης μη οριοθετημένου χειμάρρου στα Δωδεκάνησα. Τεχνική διαπίστωση. Εκποίηση από το Δημόσιο.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 469-2003

Speak Your Mind