Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2003

 

Απαλλοτρίωση. Αυτοδίκαιη άρση.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 479-2003

Speak Your Mind