Γνωμοδότηση ΝΣΚ 481-2003

 

Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτριώσεως σε συνδυασμό με αίτημα εξαγοράς του απαλλοτριωμένου ακινήτου και σύσταση επ’ αυτού πραγματικής δουλείας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 481-2003

Speak Your Mind