Γνωμοδότηση ΝΣΚ 490-2000

 

nskΠολεοδομία. Αντιμετώπιση πολεοδομικώς ως ενιαίων ή ανεξαρτήτων συνεχόμενων οικοπέδων, περιελθόντων με το αυτό συμβόλαιο στους αυτούς εξ αδιαιρέτου συγκυρίους. Πλείονα οικόπεδα, άρτια και οικοδομήσιμα, περιλαμβανόμενα σε δώδεκα συνολικά οικοδομικά τετράγωνα εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, μεταβιβασθέντα από το Δημόσιο σε πλείονες αγοραστές κατά το αυτό ποσοστό εξ αδιαιρέτου, μπορούν να αντιμετωπιστούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, πολεοδομικώς ως ενιαία και συνεχόμενα ανά οικοδομικό τετράγωνο.

Γνωμ. ΝΣΚ 490-2000

Speak Your Mind