Γνωμοδότηση ΝΣΚ 491-2004

 

nskΧρήση κτιρίου για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας (ΚΕΑ Βόλου) στην χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου. Η χρήση κτιρίου, για στέγαση δημόσιας υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα, γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, επί κατασκευής του όμως το Δημόσιο αναλαμβάνει τη σχετική δαπάνη, άλλως καταβάλλει αυτήν κατά τον τρόπο που θα συμφωνηθεί.

Γνωμ. ΝΣΚ 491-2004

Speak Your Mind