Γνωμοδότηση ΝΣΚ 503-2000

 

nskΑνταλλάξιμα. Εκποίηση. Ανταλλάξιμα κτήματα του Δημοσίου που παραχωρήθηκαν στους αυθαιρέτους κατόχους αυτών κατά το άρθρο 3 του ΝΔ 547/70, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.7 του άρθρου 4 του Ν.2386/96, δεν επιτρέπεται να εκποιηθούν πριν από την πάροδο δεκαετίας από την παραχώρησή τους, επί ποινή ακυρότητας της εκποίησης αυτής και αυτοδίκαιας επανόδου της κυριότητας του παραχωρηθέντος κτήματος στο Δημόσιο.

Γνωμ. ΝΣΚ 503-2000

Speak Your Mind