Γνωμοδότηση ΝΣΚ 508-2008

 

Αρμοδιότητα ή μη του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εξέταση του επιτρεπτού ή μη εγκατάστασης σταθμών ανανεώσιμης ηλεκτροπαραγωγής με κριτήριο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 508-2008

Speak Your Mind