Γνωμοδότηση ΝΣΚ 512-2000

 

nskΔάση. Άρση αναδασώσεως σε δημόσια δασική έκταση. Δεν είναι επιτρεπτή κατά νόμον η άρση της αναδασώσεως σε δημόσια δασική έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα λόγω πυρκαϊάς, ως και η έγκριση επέμβασης επ αυτής, προκειμένου να κατασκευασθούν δρόμος κοινοτικός και αγωγός ακαθάρτων υδάτων.

Γνωμ. ΝΣΚ 512-2000

Speak Your Mind