Γνωμοδότηση ΝΣΚ 52-2000

 

nskΗ αρμόδια υπηρεσία, επειδή δεσμεύεται από την 23/1987 γνωμοδότηση του Γ.Σ.Δ.Κ. (και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις), δεν έχει τη δυνατότητα, παραλείποντας τον κατ αυτή τίτλο κτήσεως του Δημοσίου, να καταχωρήσει στα βιβλία δημοσίων κτημάτων το φερόμενο ως κληρονομιαίο τμήμα εκάστης των στο ερώτημα δύο εδαφικών εκτάσεων (του κτήματος Βεϊκου) με μοναδικό λόγο κτήσεώς του την κληρονομική διαδοχή. Είναι δυνατόν να προστεθεί στην, βάσει της άνω γνωμοδοτήσεως, καταγραφή των ανωτέρω εδαφικών εκτάσεων στα βιβλία δημοσίων κτημάτων και ο τίτλος της κληρονομικής διαδοχής.

Γνωμ. ΝΣΚ 52-2000

Speak Your Mind