Γνωμοδότηση ΝΣΚ 529-2004

 

nskΙδιοκτησιακό καθεστώς της εκτάσεως του «ΚΑΑΥ Ηγουμενίτσας». Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της νομίμου παραχωρήσεως σε αυτό της συγκεκριμένης δημοσίας εκτάσεως από το Υπουργείο Γεωργίας, έχει το δικαίωμα της πλήρους και αποκλειστικής διοικήσεως, διαχειρίσεως και χρήσεως της εκτάσεως αυτής, η οποία ανήκε και εξακολουθεί να ανήκει κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Γνωμ. ΝΣΚ 529-2004

Speak Your Mind