Γνωμοδότηση ΝΣΚ 535-2000

 

nskΔιατηρητέα. Ετοιμόρροπα. Κατεδάφιση. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί κατά νόμο πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιμορρόπου οικοδομήματος ή κτίσματος που έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠ.ΠΟ. ως διατηρητέο (ν.1469/1950) έχει απαραιτήτως λόγο ο Υπουργός Πολιτισμού στο θέμα της κατεδαφίσεώς του και πριν ή αρχίσει αυτή.

Γνωμ. ΝΣΚ 535-2000

Speak Your Mind