Γνωμοδότηση ΝΣΚ 539-2004

 

nskΑνταλλαγή ακινήτου ΟΤΑ, που απεκτήθη από την εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή, ως αποζημίωση για την συντέλεση απαλλοτριώσεως, προς απόκτηση κοινοχρήστων χώρων. Προκειμένου για πολεοδομικές απαλλοτριώσεις προς απόκτηση κοινοχρήστων χώρων, που κηρύσσονται με τις διατάξεις του Ν 1337/1983, εφαρμόζονται για τα μη ρυθμιζόμενα ζητήματα συμπληρωματικώς οι διατάξεις του Ν 2882/2001. Δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων των ΟΤΑ για την συντέλεση της απαλλοτρίωσης, για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων. (ομόφωνα) Οι ΟΤΑ μπορούν προς τον σκοπό αυτό να ανταλλάσσουν ακίνητά τους, που έχουν αποκτήσει από την εφαρμογή του κοινωνικού συντελεστή για προγράμματα κοινής ωφελείας, προς συντέλεση απαλλοτριώσεων κοινοχρήστων χώρων, που ευρίσκονται, όμως, εντός της Ζώνης του Κοινωνικού Συντελεστή. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 539-2004

Speak Your Mind