Γνωμοδότηση ΝΣΚ 566-2000

 

nskΑρχαιολογικοί χώροι. Λατομικές περιοχές. Δεν μπορεί να καθορισθεί κατά τις οικείες διατάξεις του Ν 1428/1984, λατομική περιοχή (ζώνη) σε απόσταση μικρότερη των δύο (2) χιλιομέτρων από τα όρια του κηρυγμένου διατηρητέου ιστορικού μνημείου Καστέλι Αγιάσου στη Λέσβο.

Γνωμ. ΝΣΚ 566-2000

Speak Your Mind