Γνωμοδότηση ΝΣΚ 568-2000

 

nskΣεισμόπληκτοι. Διαφωνία συνιδιοκτητών για την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών που κρίθηκαν κατεδαφιστέες λόγω σεισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση δανείου και δωρεάν Κρατικής αρωγής σε ιδιοκτήτες οικοδομών αποτελουμένων από περισσότερες της μιας αυτοτελείς ιδιοκτησίες, κατά τα οριζόμενα (ιδία) στα άρθρα 1002 και 1117 του ΑΚ και το Ν 3741/29, οι οποίες κρίθηκαν κατεδαφιστέες, λόγω των ζημιών που έπαθαν, από το σεισμό ο οποίος έπληξε στις 7 Σεπτεμβρίου 1999, περιοχές του Νομού Αττικής, οι οποίοι επιθυμούν να ανεγείρουν, με το ίδιο σύστημα νέα οικοδομή, στην ίδια με την πληγείσα θέση, ενώ, ένας ή περισσότεροι, από τους λοιπούς, επιθυμούν να λάβουν το δάνειο και τη δωρεάν Κρατική αρωγή, για να αγοράσουν ή ανοικοδομήσουν οικία ή διαμέρισμα σε άλλη θέση, χωρίς παράλληλα να δέχονται να μεταβιβάσουν τα επί του κοινού οικοπέδου εξ αδιαιρέτου ποσοστά τους ή οι λοιποί να μην ενδιαφέρονται να τα εξαγοράσουν, είναι, η με κοινή συμφωνία -η οποία πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί στο οικείο υποθηκοφυλακείο- όλων των εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτητών του οικοπέδου επί του οποίου βρισκόταν η κατεδαφισθείσα οικοδομή, σύσταση νέας οριζόντιας ιδιοκτησίας, προσαρμοσμένης στη δημιουργηθείσα νέα κατάσταση.

Γνωμ. ΝΣΚ 568-2000

Speak Your Mind