Γνωμοδότηση ΝΣΚ 568-2004

 

nskΚαθορισμός ζώνης λιμένα. Η χερσαία ζώνη λιμένα δεν είναι δυνατόν να περιλαμβάνει εκτάσεις που δεν έχουν τον χαρακτήρα αιγιαλού (και ενδεχομένως παραλίας) και ως εκ τούτου δεν είναι επιτρεπτό κατά τον καθορισμό της να περιληφθεί σ’ αυτή θαλάσσια έκταση που βρίσκεται στη συνέχεια του αιγιαλού, έστω κι αν στη θαλάσσια αυτή έκταση προγραμματίζεται να διενεργηθούν προσχώσεις και να μετατραπεί σε αιγιαλό. Εάν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή του διοικητικά καθορισθέντος αιγιαλού, η μεταγενέστερη χάραξη της χερσαίας ζώνης του λιμένα θα πρέπει να γίνει αφού προηγηθεί επανακαθορισμός του αιγιαλού προκειμένου να ανταποκρίνεται τούτος στην πράγματι υφιστάμενη κατάσταση.

Γνωμ. ΝΣΚ 568-2004

Speak Your Mind