Γνωμοδότηση ΝΣΚ 571-2000

 

nskΠαραλία. Προϋποθέσεις δημιουργίας παραλίας. Εκθεση επιτροπής αιγιαλού και παραλίας. Αιτιολογία. Από το άρθρο 5 παρ.1 ΑΝ 2344/1940 απονέμεται στην Διοίκηση διακριτική ευχέρεια να δημιουργήσει ή μη παραλία πάντοτε αιτιολογημένα. Η αιτιολογία πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλλου. Η ύπαρξη κτισμάτων στην παραλία δεν αποτελεί κώλυμα για την δημιουργία της.

Γνωμ. ΝΣΚ 571-2000

Speak Your Mind