Γνωμοδότηση ΝΣΚ 579-2000

 

nskΠαραχωρητήρια. Διόρθωση παραχωρητηρίου, που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό αγροκτήματος. Δεν μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν 674/77, να διορθωθεί παραχωρητήριο που εκδόθηκε κατά τον αναδασμό του αγροκτήματος Ερυθρών Μεγαρίδος το έτος 1969 και από της μεταγραφής του παρήλθε ήδη τριετία μετά την ισχύ του άνω νόμου. Ο διεκδικών το σχετικό ακίνητο μόνον δικαίωμα αποζημιώσεως μπορεί να εγείρει.

Γνωμ. ΝΣΚ 579-2000

Speak Your Mind