Γνωμοδότηση ΝΣΚ 592-2000

 

nskΣχέδια πόλεων. Οικισμοί. Καθορισμός αιγιαλού – παραλίας. Πολεοδομικές συνέπειες. Αλλαγή χρήσης κτιρίου. Η Ολομέλεια του ΝΣΚ, ερμηνεύοντας το από 29-11-1983 ΠΔ (ΦΕΚ 11/84 τ.Δ), “περί επανέγκρισης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Τολού Αργολίδος” που αποτελούσε οικισμό προ του 1923, γνωμοδοτεί ότι, οικόπεδο περιλαμβανόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο 13, του από 1976 ΡΣ εξακολουθεί και μετά το ΠΔ του 1983 να ευρίσκεται εντός σχεδίου με όρους δόμησης αυτούς που προβλέπονταν από το προηγούμενο ΡΣ για το ΟΤ 13. (ομόφωνα). Δεν επηρεάζεται το πολεοδομικό καθεστώς οικοπέδου εντός του προηγουμένου οικοδομικού τετραγώνου, εκ του ότι η οριογραμμή παραλίας τέμνει το ακίνητο αυτό, λόγω μη απαλλοτριώσεως, ενώ είναι δυνατή η εξαίρεση του από τον καθορισμό παλαιού αιγιαλού λόγω του ότι αυτό είχε ήδη μεταβιβασθεί στους ιδιώτες – ιδιοκτήτες του από το Δημόσιο. (ομόφωνα). Εξαόροφο ημιτελές κτίσμα, εντός του άνω οικοπέδου, ανεγερθέν το 1967 εν μέρει χωρίς άδεια, για χρήση καταστημάτων και οικιών του νομίμου τμήματος, και μεταγενέστερα νομιμοποιηθέν ολόκληρο για χρήση ξενοδοχείου, μπορεί να αλλάξει ολόκληρο χρήση σε κτίριο καταστημάτων – κατοικιών. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 592-2000

Speak Your Mind