Γνωμοδότηση ΝΣΚ 609-2004

 

nskΥποχρέωση παρακατάθεσης δικηγορικής αμοιβής σε δίκη καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως για την συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. Η Υπηρεσία (ΥΠ.ΠΟ.) υποχρεούται να παρακαταθέσει εκτός από την δικαστικώς καθορισθείσα προσωρινή τιμή μονάδος αποζημιώσεως και την δικηγορική αμοιβή που καθορίσθηκε από το δικαστήριο, διότι τότε μόνο υπάρχει καταβολή στο δικαιούχο της πλήρους αποζημιώσεως και επομένως και συντέλεση της συγκεκριμένης απαλλοτριώσεως.

Γνωμ. ΝΣΚ 609-2004

Speak Your Mind