Γνωμοδότηση ΝΣΚ 615-2005

 

nskΠαραχώρηση της νέας Ιχθυόσκαλας Χίου.

Η παραχώρηση των εγκαταστάσεων της νέας Ιχθυόσκαλας Χίου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 2971/2001.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 615-2005

Speak Your Mind