Γνωμοδότηση ΝΣΚ 632-2004

 

nskΧαρακτηρισμός περιοχών ως ορεινών και προβληματικών για τον καθορισμό του τύπου των κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων εμπορίας υγρών καυσίμων με τις οδούς. Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως ορεινής και προβληματικής με σκοπό τον καθορισμό του τύπου της κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων εμπορίας υγρών καυσίμων με τις οδούς στις οποίες έχουν πρόσωπο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και κριτήρια, αλλά αυτό ερευνάται κατά περίπτωση και εναπόκειται στην εύλογη και αιτιολογημένη κρίση της αρμόδιας για την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης υπηρεσίας.

Γνωμ. ΝΣΚ 632-2004

Speak Your Mind