Γνωμοδότηση ΝΣΚ 709-2000

 

nskΑιγιαλός. Παραχώρηση απλής χρήσης. Προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατή η με αντάλλαγμα παραχώρηση στους αιτούντες της απλής χρήσης αιγιαλού γιατί οι σκοποί που αναφέρονται στην αίτηση κείνται εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 60 του Δ/τος της 11/12-11-1929 περιπτώσεων.

Γνωμ. ΝΣΚ 709-2000

Speak Your Mind