Γνωμοδότηση ΝΣΚ 714-2000

 

nskΠολεοδομία. Προσκύρωση – τακτοποίηση. Δεν συντρέχει νομικό κώλυμα τακτοποίησης αρτίου κατά παρέκκλιση και τυφλού οικοπέδου που αποσπάστηκε από μεγαλύτερο και μεταβιβάστηκε με σειρά δικαιοπραξιών, οι οποίες δεν συνιστούν υπαίτια, κατά την πολεοδομική νομοθεσία, κατάτμηση. (ομόφωνα). Η Διοίκηση δύναται, παρά τη συνδρομή προϋποθέσεων τακτοποίησης μη αρτίου οικοπέδου, να θεωρήσει τούτο προσκυρωτέο σε άλλο, εφόσον αιτιολογήσει ειδικώς και επαρκώς την επιλογή της αυτή με κριτήρια αμιγώς πολεοδομικά, συναρτώμενα προς την οικιστική φυσιογνωμία του δεδομένου οικοδομικού τετραγώνου και της γύρω περιοχής. (πλειοψ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 714-2000

Speak Your Mind