Γνωμοδότηση ΝΣΚ 80-2009

 

Δυνατότητα εκδόσεως αποφάσεως Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατά την διαδικασία του άρθρου 27 παρ.2 ΓΟΚ, ατομικής μόνον ισχύος, χωρίς υποχρεωτική γενική εφαρμογή από τα πολεοδομικά όργανα.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 80-2009

Speak Your Mind