Γνωμοδότηση ΝΣΚ 86-2013

 

nskΠερί εφαρμογής ή μη των άρθρων 35 και 72 του ν.998/1979, επί εκποιήσεως ιδιωτικού δάσους δια δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η εκποίηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό ιδιωτικού δάσους ή ιδιωτικής δασικής εκτάσεως, που ανήκει στην περιουσία εταιρείας, η οποία έχει τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση των άρθρων 9 του ν. 1386/1983, 46 και 46α του ν. 1892/1990, έχει το χαρακτήρα δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού, επί του οποίου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 35 και 72 του ν. 998/1979. (ομοφ.)

Γνωμ. ΝΣΚ 86-2013

Speak Your Mind