Γνωμοδότηση ΝΣΚ 285-2011

 

Λατομεία – Εκμίσθωση με απευθείας σύμβαση ή με πλειοδοτική δημοπρασία – Προϋποθέσεις – Αρμοδιότητα οργάνων Διοικήσεως επί αίτησης θεραπείας ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 285-2011

Speak Your Mind