Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2009

 

Ιδιωτικά επενδυτικά επιχειρηματικά σχέδια. Υλοποίηση σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης των υπαγόμενων επιχειρήσεων. Υποχρέωση ταυτόχρονης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν 3299/2004 ή μη.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2009

Speak Your Mind