Γνωμοδότηση 64-2009

 

 

Επιτρεπτό ή μη ιδρύσεως ιδιωτικών παιδικών σταθμών σε περιοχές αποκλειστικής κατοικίας εν γένει και ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται από την αρμοδία υπηρεσία, στην περιοχή του Δήμου Παπάγου.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 64-2009

Speak Your Mind