Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα»

 

opengovΘέτουμε σε δημόσια διαβούλευση ένα σχέδιο νόμου για την οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων ή υδατορεμάτων λόγω αναγκαιότητας τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.3010/2002 ΦΕΚ 91 Α’).

Τα υδατορέματα ή υδατορεύματα ή ρέματα προστατεύονται γενικά ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος από το Άρθρο 24 του Συντάγματος προκειμένου να διατηρηθούν στη φυσική τους κατάσταση και να διασφαλιστεί η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων.

Για την υδραυλική και περιβαλλοντική λειτουργία των υδατορευμάτων, τη διασφάλιση της φυσικής τους μορφής, την προστασία του οικοσυστήματός τους, την πρόληψη υποβάθμισής τους και την αναβάθμιση ή αποκατάστασή τους σε περιπτώσεις που έχουν υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις, υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την οριοθέτηση των υδατορευμάτων. Η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου επιβάλλεται από:

α) την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτη μετά την έκδοση του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), με τον οποίο έχουν επέλθει αλλαγές στην διοικητική διαίρεση της χώρας και στις αρμοδιότητες των νέων Υπηρεσιών σε σχέση με την προϋφιστάμενη κατάσταση.
β) την κατάργηση του ΥΠΕΧΩΔΕ οπότε και υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων από τα νέα Υπουργεία (Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων)
γ) την νομολογία του ΣτΕ σχετικά με την αναγκαιότητα της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την επικύρωση καθορισμού της οριοθέτησης υδατορευμάτων που βρίσκονται εντός ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών.

Παρακαλούμε για τα σχόλια σας μέχρι 03/06/2013 και ώρα 13.00.

Σταύρος Καλαφάτης
Υπουργός Αναπλ.Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου – Υδατορέματα

Speak Your Mind