Δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης»

 

opengovΑπό σήμερα εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης με τίτλο «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων για τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

Με στόχο η Θεσσαλονίκη να μετατραπεί μέσα στα επόμενα χρόνια σε διεθνή κόμβο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας που βασίζεται στη γνώση, η ελληνική πολιτεία θέσπισε τη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης με το νόμο 3489/2006.

Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης είναι μία περιοχή στην οποία εγκαθίστανται καινοτόμες επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς με καινοτομικές δράσεις που αναπτύσσονται ραγδαία, βασιζόμενοι κυρίως στις συνέργειες, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Στόχος της είναι η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και η φιλοξενία οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες επειδή επικεντρώνονται στη γνώση και στην τεχνολογία αιχμής, μπορούν να δώσουν νέα ώθηση και προσανατολισμό στην οικονομία του τόπου. Η «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.» είναι ο φορέας σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης του παραπάνω εγχειρήματος.

Με τo προτεινόμενο σχέδιο νόμου λύνονται οριστικά χρόνια ζητήματα και δυσλειτουργίες της εταιρείας με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε.», μέσω της θέσπισης ρυθμίσεων οι οποίες οδηγούν στην καλύτερη διαχείριση της «Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».

Στο σύνολό τους, οι ρυθμίσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο παρακάτω νομοσχέδιο, προσδίδουν στη «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης» μορφή η οποία χαρακτηρίζεται από ευελιξία, απλούστευση των διαδικασιών και αποσαφήνιση των εξουσιών της, επιτρέποντας της να λειτουργήσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.

Συνεπώς, δίνεται η ευκαιρία στη Θεσσαλονίκη να εξελιχθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένο κόμβο καινοτομίας, που θα ηγείται στην ΝΑ Ευρώπη στον τομέα της αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης για ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών, με θετικό αντίκτυπο στην ανάδειξη αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών .

Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου νομοσχεδίου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η συμμετοχή σας αποτελεί κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα στην επιτυχημένη διαμόρφωση της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 29 Απριλίου 2013 και αφού ληφθούν υπ’όψιν τα αποτελέσματα της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

Ο Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης
Θεόδωρος Γ. Καράογλου

Σχέδιο Νόμου – Ζώνη Καινοτομίας

Αιτιολογική Έκθεση – Ζώνη Καινοτομίας

http://www.opengov.gr/ymakthr/?p=244

Speak Your Mind