Δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο εγκυκλίου για την Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης).

 

Φίλες και φίλοι,
Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο εγκυκλίου για την «Έγκριση δραστηριοτήτων έργων σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο (Μηχανισμοί Κοινής Εφαρμογής και Καθαρής Ανάπτυξης)».

Σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κυότο κάθε χώρα μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή, δύναται να υλοποιεί ευέλικτους μηχανισμούς στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, είτε εντός είτε εκτός της επικράτειάς της.

Το Πρωτόκολλο του Κυότο προβλέπει τρεις «ευέλικτους μηχανισμούς», οι οποίοι βασίζονται στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς: την εμπορία των εκπομπών, το μηχανισμό κοινής εφαρμογής (JI) και το μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM).

Η χώρα μας ήδη συμμετάσχει στον μηχανισμό που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ).

Ωστόσο, στη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των επιδόσεών μας στον τομέα του μετριασμού των εκπομπών θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση των άλλων δύο μηχανισμών, των προγραμμάτων Κοινής Εφαρμογής (Joint Implementation) και Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism).
Με το παρόν σχέδιο επιχειρείται να καθορισθεί η διαδικασία υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.
Σας καλώ να συμμετέχετε στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012, ώστε να αξιοποιηθούν οι προτάσεις και τα σχολία σας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και την κατάθεση των απόψεών σας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Ευάγγελος Λιβιεράτος

http://www.opengov.gr/minenv/?p=4680

Speak Your Mind