Διαγωνισμός για τα απορρίμματα

 

Στις 24 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ στην Κερατέα. «Τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν δεν πρέπει και δεν πρόκειται να επαναληφθούν», σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ (αναθέτουσα αρχή) και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός. «Στόχος μας είναι να δοθεί κοινώς αποδεκτή λύση στο ζήτημα της χωροθέτησης και της ποσότητας των προς επεξεργασία απορριμμάτων κατά τρόπο τέτοιο, που δεν θα επηρεάζει τους στόχους του Περιφερειακού Σχεδιασμού, τη διαγωνιστική διαδικασία και θα βρίσκει σύμφωνη την τοπική αρχή και την τοπική κοινωνία».

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind