Διατηρητέο ανακηρύχθηκε το Λυσσιατρείο Αθηνών

 

lissiatreioΒρισκόμαστε στην Ιερά Οδό, στις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα. Στη θέση του καταπράσινου αγροκτήματος του Χατζή Αλή Χασεκή, τυραννικού βοεβόδα των Αθηνών, φιλοξενείται ήδη από το 1835 ο Βοτανικός Κήπος της Αθήνας. Στην κατάφυτη περιοχή, λίγα χιλιόμετρα από την Ακρόπολη, αποφασίζεται να ανεγερθεί το Δημόσιο Λυσσιατρείο Αθηνών και το Απολυμαντήριο Αθηνών. «Η λειτουργία του Δημοσίου Απολυμαντηρίου Χασεκή ήρξατο πρότινος χρόνου. Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε όπως ενεργεί εν αυτώ απολυμάνσεις επίπλων δωρεάν», αναφέρει η εφημερίδα Εμπρός στις 6.2.1905. Είναι οι πρώτες από πολλές υποδομές υγείας που έμελλε να δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια κατά μήκος του ιστορικού άξονα. Υποδομές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Αθήνας.

Βρισκόμαστε στην Ιερά Οδό, στο σήμερα. Το κτίριο του Δημοσίου Λυσσιατρείου Αθηνών, το παλαιότερο ενός συγκροτήματος 17 κτιρίων στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Τζάνη («αγκαλιασμένο» από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο), κηρύχθηκε διατηρητέο από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα κτίρια που το συνοδεύουν είναι μεταγενέστερα και φιλοξένησαν ποικίλες χρήσεις: από συσσίτια αστέγων έως χώρους εξέτασης εκδιδομένων γυναικών. Το ισόγειο πέτρινο κτίριο (έκτασης 375 τετραγωνικών), που αφορά η απόφαση, με την οικεία δίριχτη κεραμοσκεπή να βρίσκεται πλέον σε κακή κατάσταση έπειτα από χρόνια εγκατάλειψης. Το εσωτερικό του όμως λέγεται ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιαίτερη διαμόρφωση που είχε στο παρελθόν: μικρές αίθουσες για τους γιατρούς και τη διοίκηση, μεγάλες αίθουσες με ειδικές θέσεις για τα προς εξέταση ζώα.
Η απόφαση ανακήρυξης του κτιρίου του Λυσσιατρείου ως διατηρητέου τού δίνει ελπίδα επανένταξης στη ζωή της πόλης. Τα βασικά αρχιτεκτονικά του κτιρίου απαγορεύεται να αλλοιωθούν, ενώ ως μελλοντική χρήση επιτρέπεται να φιλοξενήσει λειτουργίες διοίκησης, χώρο συνάθροισης ή και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Η Περιφέρεια Αττικής δεν έχει ακόμα αποφασίσει για την τύχη του.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind