ΕΣΧΑΔΑ και στα «ιερά» ακίνητα της Εκκλησίας

 

esxadaΜε ΕΣΧΑΔΑ θα μπορεί πλέον και η Εκκλησία της Ελλάδος να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία της.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ered.gr στο νομοσχέδιο – σκούπα που κατατίθεται σήμερα, περιλαμβάνεται πρόβλεψη για την ταχύτερη και βέλτιστη αξιοποίηση της «ιερής» Εκκλησίας, ωστόσο, η συγκεκριμένη ρύθμιση «φωτογραφίζει» το οικόπεδο των 85 στρεμμάτων στο Μικρό καβούρι, δίπλα στον Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η δυνατότητα αξιοποίησης με ΕΣΧΑΔΑ επιτρέπει στην Εκκλησία να διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους την παραχώρηση του «φιλέτου» της στη Βουλιαγμένη, με τον επενδυτή που θα επιλεγεί μετά το διεθνή διαγωνισμό για την έκταση της Εθνικής τράπεζας (190 στρέμματα) μαζί με την έκταση των 110 στρεμμάτων που ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ.

Παράλληλα, αποκτούν μεγάλη υπεραξία και άλλα ακίνητα της Εκκλησιάς η οποία στο χαρτοφυλάκιό της έχει, σύμφωνα με πληροφορίες, 800 ακίνητα με συνολική έκταση άνω του 1,3 εκατ. στρεμμάτων. 80 από αυτά τα ακίνητα βρίσκονται στην ακτογραμμή από το Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη.

Οπως αναφέρεται στη ρύθμιση που θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα:

«Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά σε ιδιόκτητα ακίνητα, καθώς και σε ακίνητα επί των οποίων τα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα διακατοχής ή τη διοίκηση και διαχείρισή τους, τα οποία ασκούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τη διαμορφωθείσα μέχρι σήμερα πρακτική. Η αξιοποίηση του “εργαλείου” των ΕΣΧΑΔΑ και για τα ακίνητα αυτά, κρίνεται ως αναγκαία για την βέλτιστη, ολοκληρωμένη και ταχύτερη σε σχέση με το παρελθόν ανάπτυξη της παραπάνω ακίνητης περιουσίας, πάντοτε σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Για την επίτευξη του ως άνω επιδιωκόμενου αποτελέσματος και στο πλαίσιο απλοποίησης της διαδικασίας και παροχής ευελιξίας στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα στα οποία αφορά η προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται ότι την αίτηση και τις συνοδεύουσες αυτήν μελέτες του άρθρου 12 παράγραφος 2 θα δύναται να υποβάλει είτε το ίδιο το νομικό πρόσωπο είτε η Εκκλησιαστική Κεντρική Υπηρεσία Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.), ως ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης και αξιοποίησης της εκκλησιαστικής, κινητής και ακίνητης, περιουσίας, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό 211/2010 (Α΄ 135/2010) ή ο έλκων εκ του νομικού προσώπου δικαιώματα.

Περαιτέρω, προβλέπεται ότι όλες οι πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 12-15 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011 αναφορικά με τα ακίνητα της παραγράφου 1 του προτεινόμενου άρθρου 17Β αναρτώνται υποχρεωτικά στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται τα άρθρα 11-16 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3986/2011. Η αξιοποίηση των εν λόγω ακινήτων θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

Τέλος, προβλέπεται ρητώς ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν θίγουν τυχόν εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου ή των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της παραγράφου 1 του νέου άρθρου 17Β επί των ακινήτων της ίδιας παραγράφου της προτεινόμενης ρύθμισης.

Το προϊόν της αξιοποίησης θα διατεθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση και ανάπτυξη των εκκλησιαστικών καθιδρυμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία προσφέρουν σημαντικότατο κοινωνικό και κοινωφελές έργο, παρέχοντας σε εκατοντάδες οικογένειες, τρόφιμα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα κ.λπ. Σημειωτέον ότι, τα κοινωφελή και προνοιακά ως άνω ιδρύματα αντιμετωπίζουν εξαιρετικές δυσχέρειες, οικονομικής φύσης, με συνέπεια να απειλείται η συνέχιση του έργου τους αλλά και η ίδια η ύπαρξή τους.

Η συνέχιση και εντατικοποίηση της προσφοράς του έργου αυτού κρίνεται ως επιτακτική κοινωνική ανάγκη, ιδίως με δεδομένες τις παρούσες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα. Η αξιοποίηση των ακινήτων που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις αυτές, θα συντελέσει στην επίτευξη του άνω σκοπού κατά μέγιστο βαθμό».

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=27529

Speak Your Mind