Ενστάσεις στο νομοσχέδιο ενίσχυσης της τουριστικής επιχειρηματικότητας από 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις

 

epixeirimatikotitaΣε κοινή επιστολή τους προς τους Έλληνες βουλευτές, οι δέκα μεγαλύτερες περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας (Αρχέλων, Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Καλλιστώ, MOm, MEDASSET και Greenpeace) επισημαίνουν ότι το σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας παραβιάζει κατάφορα την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος (και ως εκ τούτου θα είναι ευάλωτο σε προσφυγές), επιφυλάσσοντας “μη αντιστρεπτή περιβαλλοντική υποβάθμιση ιδίως για τις περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας”.

Η πλήρης επιστολή είναι η εξής:

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι βουλευτές,

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η περιορισμένου χρόνου ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού για το εν θέματι σχέδιο νόμου. Οι 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις που συνυπογράφουν το παρόν εκφράζουν έντονη διαφωνία με συγκεκριμένα άρθρα τού
σχεδίου νόμου, για τους λόγους που ακολουθούν.

  1. Επιφυλάσσουν μη αντιστρεπτή και απαράδεκτη περιβαλλοντική υποβάθμιση για το σύνολο τού φυσικού χώρου και ιδιαιτέρως για περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας.
  2. Παραβιάζουν κατάφωρα την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας του περιβάλλοντος.
  3. Σε συνέχεια τού προηγούμενου σημείου, δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας δικαίου για κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή.
  4. Υποσκάπτουν τις προοπτικές της χώρας για πραγματικά βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, με όρους οικολογικούς, κοινωνικούς και βεβαίως οικονομικούς, ενώ απεμπολούν κρατικά έσοδα από ισχύουσα νομοθεσία.
  5. Υποβαθμίζουν το σημαντικότερο ‘τουριστικό προϊόν’ της χώρας, δηλαδή τον φυσικό και πολιτιστικό της πλούτο.

Το σχέδιο νόμου ελάχιστη σχέση έχει με τον τίτλο του, καθώς επιχειρεί σκανδαλώδους περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλοίωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τον τουρισμό και τη δόμηση. Κάποιες από τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είχαν υποβληθεί το Μάρτιο του 2012 στη Βουλή ως άρθρο 148 (με τίτλο ‘Χωροθέτηση οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και άλλες σχετικές διατάξεις’) του νόμου 4070/2012 του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο είχε δικαιολογημένα ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και είχε τελικά καταψηφιστεί.

Τα άρθρα στα οποία εντοπίζουμε τις πλέον απαράδεκτες για το περιβαλλοντικό δίκαιο και τις προοπτικές βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της χώρας είναι τα 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23 και 30.

Ειδικότερα όσον αφορά τα άρθρα 11 και 15, τα οποία επί της ουσίας τροποποιούν τον ισχύοντα χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, θεωρούμε σκανδαλώδη την παράκαμψη της ήδη δρομολογημένης από το αρμόδιο ΥΠΕΚΑ διαδικασίας αναθεώρησης τού σχετικού Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και εξέτασης των προτεινόμενων ρυθμίσεων από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού, όπως σαφώς προβλέπεται από την ισχύουσα χωροταξική νομοθεσία.

Η de facto πλέον αυτονόμηση τού Υπουργείου Τουρισμού στο πεδίο της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας για τις τουριστικές επενδύσεις και δραστηριότητες δημιουργεί μια πολιτικά ανερμάτιστη, νομικά επισφαλή και περιβαλλοντικά καταστροφική κατάσταση για τον φυσικό χώρο και τους φυσικούς πόρους.

Εν κατακλείδι, θεωρούμε απολύτως αδικαιολόγητη την καταιγιστική πλέον απώλεια κρίσιμων περιβαλλοντικών κεκτημένων, όπως η νομοθεσία προστασίας του φυσικού χώρου και των φυσικών πόρων, στο όνομα μιας χαώδους, μακροπρόθεσμα μη βιώσιμης και σαφώς αμφισβητήσιμης με οικονομικούς όρους ‘ανάπτυξης’. Ειδικά στην εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, θα έπρεπε η πολιτική ηγεσία της χώρας να αντιμετωπίσει για ιστορικά πρώτη φορά την εθνική ανάγκη για βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό, βασισμένο στη διατήρηση τού φυσικού κεφαλαίου και την οικολογικά ορθή, κοινωνικά δίκαιη και νομικά ασφαλή τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας.

Αξιότιμα μέλη της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τις δηλώσεις της υπουργού Τουρισμού κας Όλγας Κεφαλογιάννη, μετά τη διαβούλευση ‘και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων’.

Ενδέχεται δηλαδή το σχέδιο νόμου να υποβληθεί στην κρίση σας και να ζητηθεί η ψήφος σας, δίχως την κατά τον νόμο προηγούμενη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού (άρθ. 4, ν. 2742/1999) και την ολοκλήρωση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (οδηγία 2001/42/ΕΚ).

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, σας καλούμε να απορρίψετε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, εφόσον κατατεθούν στη Βουλή είτε στο πλαίσιο του εν θέματι σ/ν είτε σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία.

Με εκτίμηση,
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις

Αρκτούρος
Αρχέλων
Δίκτυο Μεσόγειος SOS
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών
Καλλιστώ
MOm
MEDASSET
Greenpeace”.

Τα κατ’ άρθρο σχόλια των οργανώσεων είναι διαδικτυακά προσβάσιμα από τον ιστότοπο

http://www.opengov.gr/yppol/?p=628

http://traveldailynews.gr/news/article/54854

Speak Your Mind