Επιβολή προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις

 

garbageΠρόστιμα ύψους 711.900 ευρώ σε εννέα μονάδες επέβαλε σήμερα Πέμπτη ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μωυσής Κουρουζίδης.

Αφορούν περιβαλλοντικές παραβάσεις – σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων καθώς και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων – οι οποίες διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μεγαλύτερο πρόστιμο, περίπου 192.000 ευρώ, επεβλήθη στον  Δήμο Ορχομενού για ενεργή χωματερή στην οποία κατέληγαν και βιομηχανικά απόβλητα.

Οι αρμοδιότητες για τις αποφάσεις Επιβολής προστίμου κατόπιν σχετικής εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) μεταβιβάστηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Καλαφάτη στον κ. Κουρουζίδη.

Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας αυτής από το επίπεδο της κεντρικής πολιτικής ευθύνης του υπουργείου στο επίπεδο της ειδικής γραμματείας που διενεργεί τους ελέγχους, επιδιώκει την απεμπλοκή της διαδικασίας αυτής από οποιοδήποτε πολιτική συσχέτιση, αφού πρόκειται για υπηρεσιακό θέμα.

Ο υπουργός ενημερώνεται για κάθε μία από τις υποθέσεις, αλλά ο τεχνικός έλεγχος, η επιθεώρηση και η αυτοψία, αρχίζει και τελειώνει εντός της θεσμικά υπεύθυνης για τους ελέγχους αυτούς Ειδικής Γραμματείας.

Ο έλεγχος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, τους οποίους υποχρεούται να τηρεί η κάθε φορά ελεγχόμενη μονάδα, γίνεται από επιθεωρητές περιβάλλοντος, ενώ από τους προϊσταμένους των επιθεωρητών, εντός της Ειδικής Γραμματείας, ελέγχεται η ακριβής τήρηση των διαδικασιών ελέγχου, της βεβαίωσης των παραβάσεων και του υπολογισμού του ύψους του προστίμου (όταν η διαδικασία οδηγείται μέχρι την Επιβολή προστίμου).

Το ύψος του προστίμου για κάθε συγκεκριμένη παράβαση, υπολογίζεται με έναν αλγόριθμο που έχει υιοθετήσει η Ειδική Γραμματεία, ο οποίος εφαρμόζεται ενιαία για όλους του ελεγχόμενους.

Πάντως, το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) προετοιμάζει σχέδιο νόμου για την ελεγκτική λειτουργία συνολικά, ώστε οι διαδικασίες να είναι σαφείς, επιστημονικά και νομικά αξιόπιστες, διαφανείς και ενιαίες για όλους τους ελεγχόμενους και όλες τις υπηρεσίες ελέγχου.

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=495876&wordsinarticle=Επιβολή%3bπροστίμων%3bγια%3bπεριβαλλοντικές%3bπαραβάσεις

Speak Your Mind