Ετήσια έκθεση 2000

 

stp1Το φράγμα των 10.000 (συνολικά 10.107) αναφορών μέσα σε ένα χρόνο έσπασε τον δεύτερο, ουσιαστικά, χρόνο λειτουργίας του ο Συνήγορος μέσα στο 2000. Συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά υπήρξε μια αύξηση 55% στον αριθμό των πολιτών που ζήτησαν τη διαμεσολάβηση της Αρχής. Το επιστημονικό προσωπικό του Συνηγόρου εμπλουτίζει τις παρεμβάσεις διενεργώντας αυτεπάγγελτες έρευνες, δημοσιοποιώντας ειδική έκθεση και πόρισμα για συγκεκριμένους φορείς της Διοίκησης και πραγματοποιώντας δεκάδες αυτοψίες.

1. Πίνακας περιεχομένων & Εισαγωγή (2000)

2. Συνοπτική παρουσίαση (2000)

3. Νομικό πλαίσιο και λειτουργία της Αρχής (2000)

4. Αποτίμηση της δραστηριότητας (2000)

5a. Απολογισμός έργου – Κύκλος δικαιωμάτων του ανρθώπου (2000)

5b. Απολογισμός έργου – Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (2000)

5c. Απολογισμός του έργου – Κύκλος Ποιότητας Ζωής (2000)

5d. Απολογισμός του έργου – Κύκλος Σχέσεων Κράτους – Πολίτη (2000)

6. Νομοθετικές, λειτουργικές και οργανωτικές προτάσεις (2000)

7. Αξιοποίηση θεσμικών δυνατοτήτων (2000)

8. Παράλληλες δραστηριότητες (2000)

9. Διεθνείς δραστηριότητες (2000)

http://www.synigoros.gr/resources/docs/560_i.pdf

Speak Your Mind