Ευκολότερη η έκδοση άδειας οικοδομής

 

oikodomikiadeiaΗ έκδοση οικοδομικής άδειας σε μια και μόνο εβδομάδα, με παράλληλη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της ευθύνης στον μελετητή μηχανικό θα είναι εφικτή από το Φθινόπωρο.

Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε σήμερα τροπολογία, σε σχέδιο Νόμου που κατατίθεται στη Βουλή από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα:

-    Η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας συντάσσεται από τον υπεύθυνο μηχανικό και θεσπίζεται η ευθύνη του για την υποβολή και τήρηση όλων των σχετικών κανονισμών. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ελέγχει την υλοποίηση των μέτρων πυροπροστασίας και όχι τη μελέτη κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας δόμησης, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και το χρόνο εξυπηρέτησης, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα προσωπικό για το ουσιαστικό κομμάτι του ελέγχου.

-    Η Αστυνομική Αρχή θα ενημερώνεται για τα στοιχεία της πράξης έγκρισης δόμησης και του εκτελούντος το έργο, σύμφωνα με συγκεκριμένο υπόδειγμα, αντί της μέχρι σήμερα αυτοπρόσωπης παρουσίας και θεώρησης όλων των στοιχείων από Αστυνομική Αρχή. Προβλέπεται επίσης, ότι με την έναρξη της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Ταυτότητας Κτιρίου η ενημέρωση της Αστυνομικής Αρχής θα γίνεται ηλεκτρονικά.

-    Όσες μελέτες για κτιριακό έργο δεν εγκρίνονται από τις Υπηρεσίες Δόμησης, θα μπορούν, μέχρι την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής διαδικασίας, να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή με συμπυκνωμένο ψηφιακό δίσκο (CD), συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού για το περιεχόμενό του, οι οποίες θα αποθηκεύονται ηλεκτρονικά σε ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο.

-    Ομογενοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τα στοιχεία των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, με τα στοιχεία της ταυτότητας κτιρίου.

Όσον αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για έργα ή δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από Διαρθρωτικά Ταμεία και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου για τη σύνταξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ή την απόφαση απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων.

Το πράσινο κουτί

Η ταυτότητα του κτηρίου αποτελεί μέρος της προσπάθειας που επιχειρεί το ΥΠΕΚΑ να καταγράψει και να μετρήσει το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα, που ήδη ξεκίνησε με την ηλεκτρονική υποβολή φακέλου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων θα αποκαλύψει το πραγματικό μέγεθος της αυθαίρετης δόμησης ανά Περιφέρεια, έτσι ώστε να απομείνει ένα ελεγχόμενο ποσοστό ακινήτων που δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθείται στη Βουλή, μετά την αρνητική γνωμοδότηση του ΣτΕ για τον 4014/2011.

Οι εξελίξεις δίνουν πολιτική διάσταση στο ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα κληθούν να τοποθετηθούν τα κόμματα στη Βουλή.

Παράλληλα χτίζεται και το περιουσιολόγιο με διπλό σκοπό. Από τη μία την καταγραφή της περιουσίας, ώστε να είναι ευκολότερα φορολογήσιμη και αφετέρου στη διευκόλυνση του πολίτη με τη μείωση της γραφειοκρατίας.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=27203

Speak Your Mind