Ευρωδικαστήριο: Να ισχύσει η καταδίκη της ΔΕΗ για τους λιγνίτες

 

lignitisΤην αναίρεση της απόφασης Τ 169/08 με την οποία το ευρωπαϊκό δικαστήριο δικαίωσε τη ΔΕΗ για την υπόθεση του μονοπωλίου στο λιγνίτη, ζήτησε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας Melchior Wathelet κατά την εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η υπόθεση ξεκινά από το 2008 όταν και η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η παραχώρηση δικαιωμάτων για αναζήτησης και εκμετάλλευσης λιγνίτη στη ΔΕΗ δημιοιυργούν ανισότητα ευκαιριών στην αγορά ενέργειας και ενισχύουν ή διατηρούν τη δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ με τη σειρά της προσέβαλε τις καταδικαστικές αποφάσεις της ΕΕ στο ευρωδικαστήριο και δικαιώθηκε με την απόφαση της 20ης Σεπτεμβρίου του 2012 Τ 169/08. Ωστόσο σήμερα εκδικάστηκε η αίτηση αναίρεσης της Επιτροπής με τον εισαγγελέα να παίρνει τη θέση της Επιτροπής και να ζητεί από το δικαστήριο να αναιρέση την προηγούμενη απόφαση και να απορρίψει την αιτίαση της ΔΕΗ.

Σημειώνεται ότι με την απόφαση Τ-169/08 το Γενικό Δικαστήριο είχε κρίνει, βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου, ότι δεν αρκούσε να αποδειχθεί ότι ένα κρατικό μέτρο νόθευε τον ανταγωνισμό δημιουργώντας κατάσταση ανισότητας ευκαιριών μεταξύ των επιχειρήσεων και ότι ήταν απαραίτητο να προσδιοριστεί η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως της επιχειρήσεως.

Προς στήριξη της παρούσας αιτήσεως αναιρέσεως, η Επιτροπή προβάλλει δύο λόγους:

  • Ότι το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, κρίνοντας ότι όφειλε να προσδιορίσει και να αποδείξει την καταχρηστική συμπεριφορά στην οποία οδήγησε ή μπορούσε να οδηγήσει τη ΔΕΗ το επίμαχο κρατικό μέτρο.
  • Το κρατικό αυτό μέτρο συνιστούσε καθεαυτό παράβαση. Αρκούσε επομένως να αποδείξει ότι το εν λόγω μέτρο δημιούργησε κατάσταση ανισότητας ευκαιριών προς όφελος της δημόσιας επιχειρήσεως. H Επιτροπή προβάλλει ότι η απόφαση του ΓΔΕΕ στηρίζεται σε ανακριβή, ελλιπή και ανεπαρκή αιτιολογία, σε εσφαλμένο χαρακτηρισμό και σε παραμόρφωση των αποδεικτικών στοιχείων καθώς και σε εσφαλμένη ερμηνεία των στοιχείων που θεμελιώνουν την επίδικη απόφαση.

Σημειώνεται τέλος ότι οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα δεν δεσμεύουν το Δικαστήριο ενώ η απόφαση θα εκδοθεί αργότερα.

http://www.capital.gr/news.asp?id=1920158

Speak Your Mind