Ηχορύπανση λόγω της χρήσης του χώρου στο “Γκάζι” Τεχνόπολις για συναυλίες – μουσικές εκδηλώσεις. Πρόταση ρύθμισης

 

stp1Κάτοικοι της περιοχής του πολυχώρου “Τεχνόπολη” στο Γκάζι, ο οποίος λειτουργεί με ευθύνη της οικείας δημοτικής επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων, κατέθεσαν αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη, διαμαρτυρόμενοι για οχλήσεις και ηχορύπανση από τις υπαίθριες μουσικές εκδηλώσεις στο χώρο.
Όπως διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Δήμος αρκείτο στις συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου με τις επιχειρήσεις οργάνωσης εκδηλώσεων για την τήρηση των ωρών κοινής ησυχίας, χωρίς να ασκεί έλεγχο για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων, ενώ υπάρχει νομοθετική ασάφεια ή και κενό για τη νομιμότητα οργάνωσης μουσικών και συναφών εκδηλώσεων σε υπαίθριους χώρους εντός οικιστικού ιστού.
Εν όψει αυτών, η Αρχή πρότεινε την κατ΄ αναλογίαν εφαρμογή των ρυθμίσεων του νόμου για τους κινηματογράφους – θεάματα ως προς την αδειοδότηση και τον έλεγχο του χώρου και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου μέχρι την ρητή νομοθετική ρύθμιση.

Πόρισμα (Τεχνόπολις)

Έγγραφο (Τεχνόπολις)

Speak Your Mind