Η μετεγκατάσταση 33 επιχειρήσεων στο ΕΠΑΝ ΙΙ

 

epixeirimatikaparkaΤριάντα τρία έργα για τη μετεγκατάσταση εταιρειών σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα, εντάχθηκαν στο ομότιτλο πρόγραμμα του ΕΠΑΝ ΙΙ, μετά από την υπογραφή σχετικής απόφασης από τον υφυπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Θ. Σκορδά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 10.341.976,48 ευρώ  και η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των  5.170.988,20 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ, ενδιάμεσος φορέας υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, από τα παραπάνω 33 έργα, έξι έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.809.783,87 ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης, 904.891,93 ευρώ θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ενώ ένα έργο προϋπολογισμού  337.708,57 ευρώ και  επιχορήγησης 168.854,28 ευρώ  θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθούν οι ειδικές αποφάσεις έγκρισης και χρηματοδότησης και θα αρχίσει η διαδικασία εκταμίευσης των προκαταβολών.

Το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ & Επιχειρηματικά Πάρκα» σκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε τέτοιες περιοχές, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους με άρτιες υποδομές. Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό  85% και από το ελληνικό δημόσιο κατά 15%. Το ποσοστό επιχορήγησης των έργων ανέρχεται σε 50% επί του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού.

http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=162233&cat=10003

Speak Your Mind