Η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη

 

Τατιάνα Ρόκου – 08 Νοέμβριος 2012, 14:15

Σε στρατηγικής σημασίας ανακοίνωσή της, η Επιτροπή εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε η εφαρμογή και η ανάπτυξη της κοινής πολιτικής θεωρήσεων να βοηθήσει στην οικονομική μεγέθυνση της ΕΕ, με το να διευκολύνει τις ευκαιρίες για ταξίδια υπηκόων τρίτων χωρών που επιθυμούν να επισκεφτούν την ΕΕ.

Με συνολικά 18,8 εκατ. θέσεις εργασίας το 2011, ο τουρισμός έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους τομείς δημιουργίας απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κινητήρια δύναμη για την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη. Το 2011 οι ξένοι τουρίστες δαπάνησαν 330,44 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, αυτά τα αριθμητικά στοιχεία αναμένεται να αυξηθούν και να φτάσουν τις 20,4 εκατ. θέσεις εργασίας και τα 427,31 δισ. ευρώ το 2022.

Αν αξιοποιηθούν πλήρως, οι τρέχοντες κανόνες για τις θεωρήσεις θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ παραμένει ελκυστικός προορισμός για περισσότερους τουρίστες και υπηκόους τρίτων χωρών, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι βέβαιο ότι ο τουρισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία συνολικά, χάρη στις δαπάνες των τουριστών για διαμονή, φαγητό και ποτά, μεταφορές, διασκέδαση, αγορές κ.λπ.

“Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κάμψης πρέπει να αγωνιστούμε για να αυξήσουμε τις τουριστικές ροές προς την Ευρώπη και παράλληλα να συνεχίσουμε να εγγυόμαστε την ασφάλεια των συνόρων μας”, δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Cecilia Malmström. “Το να διευκολύνουμε τους νόμιμους ταξιδιώτες, που δεν αποτελούν κίνδυνο από πλευράς ασφάλειας, να επισκεφτούν την Ευρώπη μπορεί μόνο να ενισχύσει τη θέση που κατέχει η ΕΕ ως ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως – ένα πολύ θετικό επίτευγμα για την οικονομία μας”, προσέθεσε.

“Ο τουρισμός και η διευκόλυνση των ταξιδιών είχαν πάντα μια από τις πρώτες θέσεις στις προτεραιότητές μου. Χαίρομαι πολύ που η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της επιτρόπου κ. Malmström και των δικών μου απέδωσε καρπούς. Θεωρώ την ανακοίνωση αυτή σημαντικό βήμα, δεδομένου ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει επίσημα τον αντίκτυπο που έχουν στην οικονομία οι αποφάσεις που λαμβάνει στον τομέα της πολιτικής θεωρήσεων”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani.

Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των θεωρήσεων που εκδίδονται έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και ότι παραμένει μικρός ο αριθμός των αιτήσεων που απορρίπτονται. Περίπου 460 000 θεωρήσεις Σένγκεν εκδόθηκαν στην Ινδία το 2011 -ο αριθμός αυτός ήταν 340 000 το 2007. Επίσης, ο αριθμός των θεωρήσεων που εκδόθηκαν στην Κίνα αυξήθηκε σημαντικά, από 560 000 θεωρήσεις το 2008 σε 1 026 000 το 2011. Στη Ρωσία εκδόθηκαν περίπου 5 152 000 θεωρήσεις το 2011, σε σύγκριση με 3 500 000 το 2007.

Ωστόσο, θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για να αυξηθούν οι τουριστικές ροές από τις χώρες αυτές με ανεκμετάλλευτο τουριστικό δυναμικό και αυξανόμενη αγοραστική δύναμη.

Για μεγαλύτερη διευκόλυνση των ταξιδίων
Ήδη, με τους υπάρχοντες κανόνες για τις θεωρήσεις, μπορούν να επιτευχθούν περισσότερα και πολλά εμπόδια μπορούν να εξαλειφθούν με τη σωστή εφαρμογή του κώδικα θεωρήσεων από τα προξενεία των κρατών μελών. Ειδικότερα, τα προξενεία πρέπει να εφαρμόζουν την προθεσμία των 15 ημερών για τον καθορισμό συνάντησης, την προθεσμία των 15 ημερών για την έκδοση απόφασης σχετικά με την αίτηση θεώρησης, τη διαθεσιμότητα εντύπων αιτήσεων στη γλώσσα της χώρας υποδοχής και πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.

Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε να διερευνηθεί το ενδεχόμενο αλλαγών στους σημερινούς κανόνες για τις θεωρήσεις, όπως:
εξορθολογισμός και συντόμευση των διαδικασιών (επανεξέταση όλων των σταδίων της διαδικασίας για την υποβολή αίτησης θεώρησης μέσω ενδιαμέσων/πρακτορείων ταξιδίου και προηγούμενη διαβούλευση)
αποσαφήνιση του ορισμού του προξενείου που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία της αίτησης θεώρησης
απλούστευση του εντύπου της αίτησης
απλούστευση/αποσαφήνιση των απαιτήσεων για δικαιολογητικά έγγραφα
διευκρίνιση των κανόνων περί απαλλαγών από τα τέλη θεώρησης
διευκρίνιση των κανόνων για την έκδοση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων
βελτίωση της προξενικής διοργάνωσης και συνεργασίας, για παράδειγμα επανακαθορίζοντας το νομικό πλαίσιο των κοινών κέντρων αίτησης,διευκολύνοντας τη δημιουργία τέτοιων κέντρων και τη λειτουργία τους
ενίσχυση της τοπικής συνεργασίας Σένγκεν (εναρμόνιση των πρακτικών για την έκδοση θεωρήσεων στις χώρες Σένγκεν), ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη.

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, η Επιτροπή σύντομα θα προωθήσει νομοθετικές προτάσεις για τα “έξυπνα σύνορα”, με σκοπό να εξασφαλιστούν ομαλότερες τουριστικές ροές στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

http://traveldailynews.gr/news/article/54239

 

 

 

 

 

Speak Your Mind