Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στην ΕΕ επιταχύνει επενδύσεις σε αιολικά – υδατοκαλλιέργειες

 

aiolikaΠρόταση για τη βελτίωση του σχεδιασμού των θαλάσσιων δραστηριοτήτων και της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών υπέβαλε αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η πρόταση – που έχει τη μορφή σχεδίου οδηγίας – στοχεύει στη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στα κράτη μέλη της ΕΕ, με απώτερο σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η αύξηση των θαλάσσιων και παράκτιων δραστηριοτήτων και της χρήσης πόρων στη θάλασσα και τις ακτές παραμένει αειφόρος.

Η Επίτροπος Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, δήλωσε: «Σήμερα προτείνουμε ένα νέο βήμα προς την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρουμε ένα νέο εργαλείο για την στρατηγική μας με στόχο την Γαλάζια ανάπτυξη. Διευκολύνοντας την αειφόρο ανάπτυξη και τις επενδύσεις στη θάλασσα, η οδηγία θα συμβάλει στην πραγμάτωση του δυναμικού που διαθέτει η Γαλάζια οικονομία της Ευρώπης για ανάπτυξη και απασχόληση».

Οι ανθρώπινες και οικονομικές δραστηριότητες όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, τα υποθαλάσσια καλώδια και αγωγοί μεταφοράς, η ναυτιλία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες αυξάνονται στα θαλάσσια ύδατα και τις παράκτιες περιοχές, αλλά η σχεδόν ανυπαρξία συντονισμού μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό για τον χώρο και σε άσκηση πίεσης πάνω σε πολύτιμους πόρους.

Βάσει της προτεινόμενης δράσης τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρτογραφήσουν τις εν λόγω δραστηριότητες σε θαλάσσια χωροταξικά σχέδια για την αποδοτικότερη χρήση των θαλασσών και να καταστρώσουν στρατηγικές παράκτιας διαχείρισης με τις οποίες θα συντονίζουν τα μέτρα που λαμβάνονται σε διαφορετικά πεδία άσκησης πολιτικής και έχουν εφαρμογή σε δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές.

Βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που προτείνονται στην οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός τους και η διαχείριση των παράκτιων περιοχών τους υποστηρίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, και παράλληλα να προωθούν τη συμμετοχή των εμπλεκομένων παραγόντων και τη συνεργασία με τα γειτονικά κράτη.

Η συνεκτική εφαρμογή του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών προβλέπεται να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Ο βελτιωμένος συντονισμός θα αποφέρει οφέλη σε τομείς όπως, για παράδειγμα, η σύνδεση των υπεράκτιων αιολικών εγκαταστάσεων με τα χερσαία ενεργειακά δίκτυα, ή οι εργασίες στις υποδομές για την προστασία των ακτογραμμών από τη διάβρωση και την αλλαγή του κλίματος, που επίσης επηρεάζουν τις δραστηριότητες στα παράκτια ύδατα.

Η χρήση ενός ενιαίου μέσου για την εξισορρόπηση όλων των συμφερόντων αναμένεται να αυξήσει τη βεβαιότητα για τους επενδυτές και να μειώσει τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές διοικήσεις και τις επιχειρήσεις, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Σήμερα, σε ορισμένες χώρες χρειάζεται να απευθυνθεί κανείς έως και σε 8 διοικητικούς φορείς για να λάβει άδεια εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας. Με την εφαρμογή της αρχής του ενιαίου φορέα που προτείνεται στην οδηγία, θα εκλείψει αυτή η διοικητική πολυπλοκότητα και θα εξοικονομηθούν χρόνος και χρήμα.

http://www.econews.gr/2013/03/15/thalassios-xwrotaksikos-sxediasmos-97356/

Speak Your Mind