Και επισήμως στον Αστέρα η μαρίνα Βουλιαγμένης

 

Υπεγράφη την περασμένη Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012 η σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Βουλιαγμένης, μεταξύ της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ), της Ανώνυμης Εταιρίας Αποκλειστικού Σκοπού «Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης» και της εγγυήτριας Εταιρείας «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ».

Η σύμβαση, η οποία αφορά τη μίσθωση της Μαρίνας Βουλιαγμένης για 40 έτη, αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης του σχετικού Διεθνούς Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού δύο Φάσεων, που προκήρυξε η ΕΤΑΔ ΑΕ τον Δεκέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε με την ανακήρυξη της «Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ» ως οριστικού αναδόχου. Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη του διαγωνισμού, συνέστησε την πιο πάνω Ανώνυμη Εταιρία Αποκλειστικού Σκοπού, ειδικά για την ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και εκμετάλλευση της Μαρίνας.

Με την υπογραφή της σύμβασης, η μισθώτρια Εταιρεία κατέβαλε στην ΕΤΑΔ ΑΕ μίσθωμα ύψους 12,9 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, στη σχετική σύμβαση προβλέπεται η καταβολή ετήσιου μισθώματος.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=25639

Speak Your Mind