Κτηματογράφηση και για το Δημόσιο

 

Υποχρεούται να δηλώνει τα ακίνητά του, σύμφωνα με σχέδιο νόμου που δόθηκε σε διαβούλευση

Σχεδόν 20 χρόνια μετά τον πρώτο νόμο για το Kτηματολόγιο, επιτέλους αναγνωρίζεται η ανάγκη το Δημόσιο να δηλώνει τα ακίνητά του στη διαδικασία κτηματογράφησης! Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, η οποία θα επιβαρύνει μεν με σημαντικό φόρτο εργασίας τις ήδη αποδεκατισμένες δημόσιες υπηρεσίες, θα συμβάλλει, ωστόσο, τα μάλα στην προστασία της δημόσιας γης. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε σχέδιο νόμου που επιχειρεί να διορθώσει κενά στη νομοθεσία για το Kτηματολόγιο, το οποίο δόθηκε χθες σε δεκαήμερη δημόσια διαβούλευση.
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει σειρά ρυθμίσεων, που έχουν προταθεί εδώ και ένα έτος από την Κτηματολόγιο Α.Ε. στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Εκτός από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης από το Δημόσιο, περιλαμβάνει τα εξής:
• Καταργείται ένα από τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση μελετών κτηματογράφησης, αυτό της κατάθεσης τεχνικής προσφοράς. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς εκτιμάται ότι θα μειώσει τον χρόνο ανάθεσης μιας μελέτης από τους 20 και πλέον μήνες στους οκτώ, αφού οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα έχουν μια ευκαιρία λιγότερη να προσφύγουν ενάντια στο αποτέλεσμα κάποιας φάσης του διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο ανάθεσης μιας μελέτης γίνεται η χαμηλότερη τιμή προσφοράς, καθώς οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται λεπτομερώς στα τεύχη του διαγωνισμού.
• Καταργείται η υποχρέωση πληρωμής τέλους (5 ευρώ) για τη διόρθωση προδήλων (μικρών) σφαλμάτων.
• Οταν ένας πολίτης προσφεύγει για να ανατρέψει μια εγγραφή στο Kτηματολόγιο με την οποία ένα ακίνητο χαρακτηρίστηκε «αγνώστου ιδιοκτήτη», δεν χρειάζεται πλέον να προσφύγει δύο φορές (εναντίον του Δημοσίου και εναντίον τρίτου προσώπου που τυχόν το διεκδικεί) αφού οι δύο δίκες συγχωνεύονται σε μία.
• Αν ένας πολίτης διεκδικήσει ένα ακίνητο με χρησικτησία μετά την κτηματογράφηση μιας περιοχής, πρέπει πρώτα να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου (υπ. Οικονομικών) ειδάλλως η υπόθεση δεν εξετάζεται.
• Η διαδικασία που ισχύει για τη μερική και οριστική κύρωση ενός δασικού χάρτη μεταφέρεται και στο Kτηματολόγιο: στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν ενστάσεις, η Κτηματολόγιο Α.Ε. προχωρά στις πρώτες εγγραφές (δηλαδή ολοκληρώνει μερικώς την κτηματογράφηση) και στη συνέχεια προσθέτει τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα ξεκινήσει νωρίτερα η λειτουργία κτηματολογικών γραφείων, έστω κι αν δεν περιλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα μιας περιοχής.
• Η Κτηματολόγιο Α.Ε. αναλαμβάνει την εποπτεία, τον έλεγχο και την οργάνωση των κτηματολογικών γραφείων. Επίσης ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα ενταχθεί στο Eθνικό Kτηματολόγιο το «κτηματολόγιο πρωτευούσης» (περιοχές Καλλιθέας και τμήμα του Παλαιού Φαλήρου).

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind