Με ηλεκτρονικές δημοπρασίες η αξιοποίηση περιουσίας του Δημοσίου

 

taipedEναν νέο τρόπο θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για την αξιοποίηση (πώληση ή εκμίσθωση) περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου μέσα στο 2013, μέσω διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) απηύθυνε, ήδη, πρόσκληση υποβολής μη δεσμευτικών προτάσεων για την ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης με ενσωματωμένο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διενέργειας και διαχείρισης ηλεκτρονικών διαγωνισμών ακινήτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 14 Ιανουαρίου. Η ΕΤΑΔ επιδιώκει μέσω της Πύλης να δημιουργηθεί ένα σημείο προβολής των προς αξιοποίηση ακινήτων που διαχειρίζεται. Παράλληλα, επιδιώκει να δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο πληροφόρησης για όσα εκ των ακινήτων που διαχειρίζεται διατίθενται προς πώληση ή μίσθωση.

Με τον τρόπο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα αγοράς ή μίσθωσης ακινήτων του Δημοσίου σε όλους τους Ελληνες σε όλη τη χώρα, καθώς και σε πολίτες εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης χωρίς τη μετακίνησή τους, εφόσον έχουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Σημειώνεται ότι η ΕΤΑΔ (που προέκυψε από τη συγχώνευση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα, Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και Ολυμπιακά Ακίνητα) διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο περισσοτέρων από 350 τουριστικών ακινήτων καθώς και 71.000 αστικών και ειδικής χρήσης ακινήτων του Δημοσίου. Η εν λόγω διαδικασία των ηλεκτρονικών διαγωνισμών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τους στόχους για έσοδα από αποκρατικοποιήσεις και γενικότερα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι στόχοι του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου είναι να φέρει έσοδα μέσα στο 2013 ύψους 2,5 δισ. ευρώ τα περισσότερα από κάθε άλλο έτος για την περίοδο 2013-2016 που προβλέπει το επικαιροποιημένο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας.

Στους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς της ΕΤΑΔ θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες ή αντιπρόσωποι. Χρήστες είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν για αγορά ή μίσθωση ακινήτου προς ίδια χρήση και αντιπρόσωποι είναι μεσίτες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν για λογαριασμό τρίτων. Οι χρήστες και οι αντιπρόσωποι θα λαμβάνουν κατά την εγγραφή τους στην Πύλη όνομα χρήστη και κωδικό για να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Για πληρωμή τοις μετρητοίς θα λαμβάνουν αυτομάτως ηλεκτρονικό μήνυμα με ειδική φόρμα όπου πρέπει να συμφωνήσουν με τους όρους του διαγωνισμού και να βεβαιώσουν ότι διαθέτουν τα έγγραφα που απαιτούνται (ΑΦΜ, φορολογική ενημερότητα κ.λπ.). Αφού γίνει αυτό, στη συνέχεια θα καταβάλλουν εγγύηση συμμετοχής (με εγγυητική επιστολή, πιστωτική κάρτα ή κατάθεση μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας). Οσοι επιθυμούν να καταβάλουν το τίμημα αγοράς με δόσεις, πρέπει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος και εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα από το σύστημα.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών και την έγκριση συμμετοχής από την Εταιρεία, ακολουθείται η διαδικασία όσων συμμετέχουν με πληρωμή τοις μετρητοίς. Εάν ο πλειοδότης έχει επιλέξει πληρωμή με δόσεις και ο δεύτερος πλειοδότης πληρωμή τοις μετρητοίς, οριστικός πλειοδότης επιλέγεται ο δεύτερος εάν η διαφορά προσφοράς είναι μικρότερη ή ίση με ένα ποσοστό που θα ορίζεται σε κάθε διαγωνισμό.

Του ΣΤAΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝH

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind